torsdag 6. september 2018

Naturen gjer deg frisk

JA!
Tara er eit magasin for kvinner over 40 - og har mange gode artiklar...
Innhald i Tara.
Det er ikkje ofte eg kjøper slik luksus, men vart freista av det denne gongen - 
der temaet var m.a.
"Bli frisk av naturen og i naturen".

Det viser seg at magasinet har ein heil "Helseserie", og i utgåve nr. 12: "La naturen helbrede"!

Dei listar opp 6 punkt med kva naturen gir oss, og gode råd. 

1 - "Beroligende bare å ha naturen i næreheten"
2 - "Skogsbading reduserer stresshormoner"
3 - "Å bo i naturen forlenger livet"
4 - "Å være i naturen forbedrer både søvn og trening"
5 - "Du blir fortere frisk i naturen"
6 - "Bruk naturen mot depresjon"
OG
 4 snarvegar til meir natur i livet.
Haustsol
Eg har sjølv erfart alt dette, og kallar naturen for GRØN RESEPT!

Uthuset
Naturen er beste medisin for det meste, og eg brukar naturen kvar dag - spesielt fordi eg har hund, og Roffen likar seg svært godt på tur. Han har mang ein gong fått meg til å smile, når smilet ikkje var der...og eg har ofte komt heim frå tur med ei ny innsikt enn den eg hadde før eg for på tur <3

Ha ein fin torsdag <3

Klem frå fruANE


onsdag 5. september 2018

Tankar

TANKAR
om det å vere langvarig sjukmeld, som endar i å verte delvis uføretrygda
-
nokre år etter...

Det er omlag ni år sidan eg gjekk ut i full sjukmelding, av svineinfluensa... Eg hadde pressa meg sjølv litt for langt, og immunforsvaret mitt var dårleg. Veka etter, fekk tre andre i familien påvist det same. Dette var eitt av dei første utbrudda av svineinfluensa i kommunen vår. Seinare vart mange tilbode svineinfluensa-vaksine, noko me sjølvsagt ikkje tok, sidan me hadde hatt sjukdomen.
...
Eg vart langtidssjukmeld!
 ...
Etter eit år, var eg fortsatt ikkje "klar" til å starte i jobb att, så eg søkte permisjon frå jobben.
Året etter sa eg opp mi faste stilling som lærar i kommuna. Eg var gal, meine somme. Andre synest eg var modig. Atter andre misunte meg det å tore...pluss alle dei andre som ikkje sa noko...
...
Eg var på ingen måte klar for å gå inn i jobben igjen som lærar, men jobba litt i Kulturskulen, der eg m.a. var med på systematisering av diverse materiell. Eg jobba også fram ein fagplan for dramatilbod i kommunen, og var litt vikar for kulturskulen.
...
 Etter mykje prøving og feiling på jobbmarknaden, med utprøving i diverse jobbar, vart eg som 50 åring delvis ufør. Eg fekk brev frå Nav omlag på 50 års dagen min...
Litt av ei gåve!
...
Eg grein!
...
endeleg fekk eg ei avklaring, og kunne får "fred" frå alle krava...
...
Eg har hatt mange biverknader i alle desse åra, etter sjukdomsperioden
...
Nav ville ha meg 100 % ufør, men eg var ikkje heilt med på det...
eg vart "strypt"
...
Det vesle som er att av arbeidsevne, brukar eg no på å vere litt vikar i kulturskulen, og vere prøve-, tentamen- og eksamensvakt på den vidaregåande skulen.
Slik får eg sjølv bestemme når eg skal arbeide, ut frå korleis eg har det til ei kvar tid.
...
for ingen dagar er like, sjølv etter alle desse åra...
...
Enkelte har uttalt seg uvitande desse åra.
Det er ikkje så lett å vere "uvitande"!
Det er ikkje så lett å vite kva ein skal seie til ei som meg...
Tidlegare kollegaer har sagt:
 "Ja, du kosar deg vel no"!
"Du ser så godt ut"!
"Orkar du det då"?
...
Når ein får ulike kommentarar, vert ein først perpleks...og veit ikkje heilt kva ein skal svare...
Som svar på "tiltale" har eg svart "Kosar, og kosar meg, eg prøver så godt eg kan"!
"Ser godt ut, ja, i dag kjenner eg meg sopass bra at eg kjem hit..." .
  "Eg orkar, fordi eg øver kvar dag, øver på å klare kvardagane, og møte folk..."
...
det har vore så tungt å skulle forsvare seg i alle desse åra, som om ikkje det er nok slik eg har det...
...ikkje minst all skamma...
SKAM - for ikkje å vere i arbeid
...
Eg trengde reiskapar for å klare utfordringane som til stadigheit dukka opp, og tok eit kurs i NLP (Nevro Lingvistisk Psykologi).
...
det har faktisk vore til hjelp...
...
Det har vore flust med utfordringar, og det vil det fortsatt vere i åra framover. Slik er det med alle menneske!
Ein veldig viktig person i livet mitt sa til meg, at viktigaste jobben min er, å ta vare på helsa mi
<3
Kvar dag arbeider eg intenst for å leve, finne motivasjon, vere postitiv og snu det negative til det motsatte
...
og nokre dagar berre observerer eg...at slik er det no...
...
og vere glad for det som er, finne livskvalitet!
...
Difor kallar eg meg for ein livsnytar <3
...
Ver klok i uttalingane dine om andre folk...ein veit som oftast ikkje kva som ligg bak...
...
Klem frå fruANE


onsdag 29. august 2018

Vikartimen

Eg gjekk inn gjennom ein overfyllt gang, heilt i enden av det store bygget på den vidaregåande skulen. 
Eg skulle vere vikar i biologi, ein dobbeltime, og fekk vite det då eg kom til skulen, etter ei tidleg oppringing same morgon. Eg likte å få desse oppringingane. Nye utfordringar fleire gongar i veka.

Eg hadde aldri undervist i biologi, og var veldig usikker på korleis eg skulle gripe denne utfordringa.
Rom 201 stod det på døra. Eg retta ryggen, heva hovudet og blikket, idet eg opna døra og steig innanfor dørterskelen. 
Ungdomane sat her og der, i små og større klynger, nokre åleine, med headsettet på hovudet, stirra ned i telefonskjermen... Klasseromet såg ut som eit bomberom, men var ikkje det. Det var meir eit lager.
God morgon, sa eg, idet eg gjekk fram til enden av klasseromet, der kateteret stod. Eg tok meg god tid, og leitte fram bøkene eg hadde fått i hendene då eg kom...og lurte på koreleis eg skulle starte denne timen.
Eg hadde fått tildelt ei klasseliste, med 22 namn.
Det var kaotiske tilstandar i klasseromet, og bestemte med for å gjere noko heilt anna...enn å ha namneopprop.

Kva er biologi?, spurte eg... ingen reaksjon!
Så eg leita fram mobilen min, og tasta "biologi" på google...
...og las så opp det eg fann...

Biologi er læren om den levende naturen og dens organismer (av gresk βιολογία, dvs. bios [βίος] = liv, og logos [λόγος] = lære). En faglært tituleres i et samlebegrep som biolog. Biologer er naturvitere.

Er dokke naturvitarar? spurte eg...
Fortsatt ingen som svarte, men eg såg at nokre virka interessert.
OK, sa eg...
Er dokke levande organismer då?
Ja, kom det søvnig frå venstre ving.

Kva er eit menneske? spurte eg så...
Då vart det endå fleire som snudde hovudet rette vegen.
Me skal gjere eit forsøk, sa eg og ba dei stille seg på ei rekkje langs vindaugsveggen.
Dei som meiner dei er eit menneske, set seg på plassen sin...Alle sette seg, og smilte til kvarandre. 
Godt, sa eg...dokke er menneske... Så kva er eit menneske? 
Eg vil at dokke skal skrive på eit A4 ark: 
"Eg er eit menneske, ein levande organisme"! 
OG 
Du skal skrive fem ting du likar å gjere, fem ting du ikkje likar å gjere. Ikkje skriv noko namn.

"Dokke får 10 minutt, eg set på alarmen min"

Alarmen går - og elevane brettar saman arka sine i fire, og leverer.

Medan eg les desse lappane, og skriv nokre stikkord på tavla, skal dokke gå ut og finne ein levande organisme, og ta med inn - om 10 minutt.

Likar:
mat
 gutar x 4
sex
jenter x 8
sove
idrett x 3
eple
kos
biltur
fjelltur

Ikkje likar:
regn
urettferdigheit
sennep
dritsekkar
skule x 7
vente
dumme spørsmål
feigheit
falskheit
lekser x 5

Tenk over desse spørsmåla...
Er det noko av dette som overraskar? Er det ting du ikkje skreiv, som du kunne tilført på lista di?

Kva fann dokke der ute?
blomst
grein
snigel
blad frå eit tre
gras
strå
mose
makk
kjepp
Det dokke fann der ute, er også levande organismer - men lista over kan vel berre passe på menneske - så kva er dokke då?
Dokke er unike levande orgasnismer

No tok eg namneopprop...og timen er slutt

...og vikartimen var berre ein draum ;)
fredag 24. august 2018

SÅNNE dagar...

...når du nesten ikkje orkar skrive eingong, og alle tankane berre kranglar om plassen -
...når "motoren" ikkje går, og det er sovidt du kjem deg dit du må -

Grøn resept

...når du sjølv har vore i heilspenn heile sommaren, fordi ein av dine kjæraste har vore sjuk -

...høyre vinden i trekruna...

...når alt startar opp att, og det er mykje kjekt som skjer, som du berre har venta på skal skje, men som berre blir eit ork -
...når tungsinnet inntek deg med stormsteg -

...når hunden må luftast <3

...når du berre ser på skyene som fær over himmelen og sola prøver kjempe seg fram, høyrer vinden i trekruna - og tenkjer djupe tankar 
- som dette -

...når elva brusar...

...når du ser på alt som bør gjerast -
...og du veit at dette er ein overgong -
...som du kjenner så altfor godt -
...du berre vil sove vekk smertene, men gjer det ikkje for då er det "over og ut" -
...du berre veit du er med på å kjempe deg vidare -
...du berre registrerer, og kjenner at du registrerer, og kjenner at du er til -
...du observerer - 

...lukta av nyslege gras <3

...og heldigvis skein sola igjennom skylaget <3

<3

SÅNNE dagar er det heldigvis ikkje så mange av lenger...
...og når dei kjem, så berre observerer eg -

klem frå fruANE

torsdag 2. august 2018

SKOTHOLMEN

Restaurant Kami Skotholmen ynskjer velkomen til eit hav av smakar" 
...
- her møter kokkekunst og moderne design historiske omgivnader frå ei tid då Skotholmen var handelsstad og fiskevær
...
Dagens fangst, ver og vind avgjer kva som vert servert
...
Du kan velje mellom tre og fem rettar
...

Gjestebrygga i Fosnavåg, ved Thon Hotel

Opplevinga startar med transporten, der den 10 min lange holmeturen går med Skreddaren frå gjestebrygga i Fosnavåg.


"Skreddaren"

På Skotholmen

Det gamle huset...som skal bli renovert

Litt av utsikta <3

Håpar på ein smakebit?

Ei tid va`...

Gode vekstvilkår...


Kjøkensjef Magnus Bergseth -
han laga maten og gjekk rundt ved borda, og fortalde kva me fekk servert etterkvart som rettane vart serverte :)
med eit godt blikk :)
fole kjekke kar ;)1. rett:  Kvaltartar m/ blomkålpurè( trøfla), sylta raudlauk og sprø røykalaks.


2. rett : Krabbesuppe m/ Lange og ramslaukolje


3. rett: Grilla Kveite m/ karamellisert laukpurè, sprø lauk, rjømekrem og sylta agurk


4. rett: Bakt Lysing ( = (svart) Kolkjeft - svart, grunna svart tunge, fekk me vite) m/ gulrotpurè, confitert pastinakk, neper, minigulrot, appelsinjuice og kanel, raudvin- og gløggsaus


5. rett: Sjokolade gauach m/ karamellisert kvit sjokolade, bær og sukkersalta walnòt.Vårt fylgje på fire, vart godt tekne imot på Skotholmen - 1000 TAKK <3
...
Dersom du vil ha ei annleis oppleving, ta turen <3
...

God og mett <3 fruANE

tirsdag 31. juli 2018

Ekte ferie

Ja, eg har vore på feriereise - tidlegare i sommar <3...men den beste ferien er heime, når veret er som det er - sol og varme <3


...og du kan ta kajakken...


...padle roleg...


...og ete lunsjen ombord, medan du ser på alt rundt deg <3 
Du verden for eit mirakel <3


...eller du kan styre og dulle rundt deg...og nyte nedfallsfrø frå fuglematen, som har vorte til kornaks i hagen...fasinerande vekstar <3


...eller når du kan rusle opp på fjellet, like ved der du bur...


...og sjå dette, frå varden på Garnestua...


...og du ser heilt ut til Svinøy fyr, utan kikert <3


...eller du tek eit bad i fjøra, og det er deileg <3


...eller ligge i hengekøya med ei god bok, men så orkar du ikkje lese, for det er så deileg å berre ligge der...og sjå opp på himmelen...
...og pulsen er roleg...

...

det er ekte ferie <3

Klem frå fruANE

fredag 13. juli 2018

MILJØNETT

Dette er "restefest"
 - miljønettet som vart hekla av restar, frå dei mange miljønetta som har vorte produsert dei siste vekene ;) Dette er dei siste eg har att...og for sal, om nokon er interessert ;)
pssst...eg kan hekle nye, på bestilling ;)Pssst...eg kan hekle nye, på bestilling ;) 


Herleg fargar <3


God helg, fruANE <3