lørdag 29. februar 2020

SLEKTSTRE


Eit annleis slektstre :)

Petra tyder "stein"/"klippe", og er mi mor.
 Født Petra Eline Botnen, 12.09.1943-10.10.2019

Ivar tyder "barlind"/"krigar", og er min far.
 Født Ivar Jon Nes, 19.11.1943

Anita tyder "nåde".
 Født Anita Nes, 31.03.1965

Vinjar tyder "venn av jorden" ( norrønt) og er min mann.
 Født Vinjar Ertesvåg, 14.06.1960

Liv tyder "vern", og er mi svigermor.
 Født Liv Sundgot, 12.09.1932

Inge tyder "stamfar", og er min svigerfar.
 Født Inge Ertesvåg, 17.10.1928-19.10.2004

Jonas tyder "den fredelege", og er vår son.
 Født Jonas Nes Ertesvåg, 22.04.1992

Sisi er kinesisk, og tyder "den tenkjande", svigerdotter.
 Født Sisi Lin, 03.06.1988

Solveig tyder "hus"/"strid", døtra vår.
 Født Solveig Nes Ertesvåg, 12.04.1994

Fredrik tyder "fred"/"vern"/"høvding", svigerson.
 Født Fredrik Bakke, 10.07.1994

Eline tyder "fakkel"/"sol", døtra vår.
Født Eline Nes Ertesvåg, 16.06.1998


Eg har halde på med slektsgransking ei god stund no, 
og byrjar sjå enden på det store prosjektet mitt <3

Eg har tidlegare teke for meg forfedrane til besteforeldra våra. I denne omgang har eg konsentrert meg om etterkomarar til oldeforeldra våra, fram til dags dato. Eit svært tidkrevjande prosjekt, og som aldri tek slutt eigentleg...sidan nye folk kjem til... Kjekt å vite kven som er tremenningar og firmenningar, og andre fjerne slektningar, - både for oss sjølve og borna ;)

Desse namneplakatane "kom til meg", medan eg heldt på... Dei lagar eg på bestilling for ein liten slant, alt etter kva papir som er ønskjeleg :)

Ha ein fin laurdagskveld!

fruANE