søndag 18. april 2021

 RUNDE


Når snøen gjer det vanskelg å gå i fjella her eg bur, utan ski - då fær eg til Runde.
Eg likar best å gå opp frå austsida av øya, for då får eg dette utsynet, når eg kjem opp på kanten. Heile øya framfor meg <3


Her i Lundeura brukar det vere eit leven av både fuglar og folk, men var åleine denne dagen...


Det er fasinerande å kike utfor kanten...


Det å sitje på ein bergknaus å ete nista si er apetittvekkande.Frå Lundeura mot fjellsida - under Rundebranden, der fuglane hekkar denne tida på året.


Mange gjøl...


...rett i havet.


Skummelt!


Når ein går frå Goksøyra, nord på øya, er det fint å gå til Runde Fyr
og til Rundebranden( høgste punktet), og til Lundeura, før ein går tilbake til Goksøyra.


Det er ein fin rundtur om ein har bil i kvar ende av øya...
( eller haikar tilbake til bilen).

Eg kjenner eg "kjem heim", når eg kjem ut i øyane, ytst i havgapet. Muletua i Kvalsvika er også ein slik stad eg lengtar til når våren kjem, og snøen ligg på "fjella mine" her eg bur.


God søndag!

Klem frå fruANE<3


fredag 9. april 2021

SPØTEPÅDDKAST NOMMER TREIHjørgot kom ut med ny spøtepåddkast fredag før palmehelga! 

Sjå  Spøtepåddkast nommer trei om du vil ;)

(Bilda under er tekne frå video, så er ikkje så gode)

Ej heite Hjørgot mæ HÅ å JÅDD...


SJÅDDY er praktisk!


Inspirasjon frå andre "påddar"


"Kaffikåpp å spånsing"


"Ennj må onnje sej ennj litenj ennj i snopekåppenj sia de snart e påske, å for å renske opp i krænje"


"Sjå ka ej fannj på broktenj - påskehønå...mæ innjhald"


"Spånsing ta ganj"


"Ei ta gamlehøninje minå" 


Påskelilje i ei "krokke ej fannj på SSR, då ej hænta trilljevæskå mi"


"Givvavaienj - tvåge til hinnje Siv-Marit nåra Kaldhola å spøta håse til nje Siv-Bente innja Tressfjåra"


"Spøtepåse e so fole populære på disse påddanje, 
so ej he kjøpt ta nje Lappelina innji bygdinje hær i Haddal"


"Å hær e ennj skopåse so ej he fått ta mi goe væninde Rigmor, når i bya. De va fysst tænkt som reisevæske til ondetøy å slikt, mæn sia me ikkje fæ reise, so vart de skopåse til besteskona mine".


"Å hær he ho laga nålpute til mej. Ho e so dyktige dinnja kjelljå. Ej trur ho skal lage litt fårsjellig so mæ fæ kjøpe. Ej lyte høyre mæ nje"


"Å hær vise ej korr dåkke ska spleise ganj,mitt i strikkearbeia dåkka. De e ho Rigmor so he lært mej ditta åkså".


"Hær e ei tvåge so e færikt sia sist!


"Å hær e ennj fjållete teng, so ej he kåmt på. ennj slaks hatt til å ha oppå nårgesglasa mine".


"Å so he ej plata nåke frø..."


"Å på mej, so he ej eit spøta teppe åver kneina so ej ikkje ska fryse. De e eitt koldgofs neida gålva"


"So he ej pønta mej mæ ennj neglisjei ette ei gammalje tante. Ska sei ho spjåka sej til du".


"Dinnje trøyå elle blusenj - fineblusenj so ej tæke på mej når ej ska vere mæ fålk also, denj fekk ej ta nje Kristin på Stykkja, so ærvde denj ette ei tante. jænbrok i generasjona ditte hær".


"Sjå på dinnje kreasjonenj. kankje kvitte sej mæ slikt, sjøl om ej ikkje fæ broke".


"Å dinnje he til å mæ belte"


"Litt syttitals kansjæ"


"Å hær e bestekjolenj minj so ej he våkse uto...""Rosk å rask før nåkenj.skatta før mej"


"Mykkje pænt ette fårmødrinje våra"


"Å hær e ennj pænt broderte hardangerduk so he fått nåkre gåle flekka. e de nåkenj so he nåkre goe råd?"


"Ei nydli hekla brikke"


"Å snart ska ej legge på påskedukjenj på storbora mitt. då kan påskå bære kåme".


Hjørgot kjem nok ut med fleire "påddkastar" etterkvart...

Det har vore stor respons - og Hjørgot vart "gjest" i ein ekte podcast av Brit Vie, 
som heiter Brit Strikkenerd
Ho er på You tube, så sjå: Frå episoda der Hjørgot er "gjest"

Eg har fått så utruleg mange og fine tilbakemeldingar <3 det set eg umåteleg stor pris på <3 

TUSEN TUSEN TAKK!

Helga nærmar seg, så GOD HELG!


Klem frå fruANE<3

MARS OG APRIL

 Kalendarbileta for mars og april kjem her...


Mars er første vårmånaden - min månad, på mange måtar <3 Vinjar og eg feira 30 års bryllaupsdag 30.mars - perlebryllaup <3 ei bragd i vår tid, seier nokre... 
Sidan korona har sett ein dempar på det meste, vart det ei beskjeden feiring - men likevel ein fin dag, saman med born og svigerborn, i hagen. 

Eg hadde laga 8 stk "eggluer", såkalla  
#strikkefeberpåskelue med oppsrift frå 


Inni desse huene hadde eg Kinderegg( trudde eg), og gøymt dei i hagen. Det vart duka for påskeeggjakt, med innhald ... (ja, eg er barnsleg - og er takknemleg for dette barnet i meg).
PSSST! Me var snytheldige med veret ;) 

Så tok sjølve Påskeleikane til! 

Lagkonkurranse, der kvart par skulle konkurrere mot kvarandre... 
( og eg skal ikkje "plage" dokker med innhaldet her :) ;)

Eg har alltid hatt lyst til å få til ein slik MM - utgåve( mesternes mester) tilrettelagt for vår vesle familie. 
I år vart det testa ut, som ein del av bryllaupsfeiringa( nokre dagar før sjølve dagen, 
men sidan eldste son skulle på sjøen, måtte me ta det denne dagen 
- palmelaurdag( det heiter ikkje det altså, men likevel... :)

Det seirande paret fekk ein stor innepakka premie, og det vart ein liten premie til alle <3

For å toppe det heile, hadde eg bestilt sushi frå Willy


Eg er fole takknemleg for denne dagen <3


Innhaldet i kaffelars, var ein liten del av konkurransa...


30.mars - feira me toane på Perlå - vår <3 med grillpølser på bål <3 nauta romantisk <3
...og dagen derpå feira eg 56 års dag...

Ingen stor dag, men takknemleg for kvar dag eg får( som dei seier gamlefolkjet ;)


Eg køyrde far min ( sidan han går på cellegiftkur får han ikkje køyre bil sjølv - til hans store fortviling) til hytta si i Aldalen, og hadde "flaggheising" der, før eg skunda meg heim... 

Eg skulle rekke streaming av ei gravferd frå Ørsta 
( der mannen til ei veninne døde etter kort tids sjukdom. 
Frykteleg trist :(

Dagen var så trist, men eg steikte vafler ute, og brende bål i bålpanna. Denne dagen var det finaste veret for heile påska, faktisk!

Eg fekk nokre vårgjæler denne dagen :)


Så kom APRIL


...og i skrivande stund, er påska over. Kvardagane er her igjen, på godt og vondt...

Både Jonas- og Solveig- vår har bursdag i april, og det er også noko å glede seg over <3 <3 

No skal eg stoppe her, og ønskjer deg ein god VÅR <3

Klem frå fruANE<3


fredag 5. mars 2021

SPØTEPÅDDKAST NOMMER 2

Hjørgot er ute med sin andre variant av podcast "Vidio-spøtepåddkast nommer 2" 


Denne gongen held ho seg til "arkja sinå"


Kaffe "attåt tekakå frå nje Kristin på Stykkja" er ei sjølvfylgje...


Her syner ho "Spøtatoffle" som ho vann på basar.


Inspirasjon er viktig, sjølv om det er dyrt...


"Reidigering av fårge pådd-episode" - der Jonsrud-koftå og SSR-trilleveskå vart forklart


"Spøta håse frå tåa og opp...ein farsått i husa..."


"Kaffikåpp å spånsing"


"Givvavai" til påske


Nymoderne!


Hjørgot er å finne med si eiga side på Facebook.

GOD HELG <3