fredag 2. februar 2018

Om glede og lukke

Eg høyrde på radioen at folk i fattige land er meir glade enn oss i rike land...

Er du glad?
Er du lukkeleg?

Kva vil det seie å nyte livet for deg?

Kunst, natur og åndelige opplevelser henger sammen med mindre betennelse i kroppen, mener forskere.

Kva opplevingar gjer deg godt?

Det å bli oppslukt av jobben eller andre utfordringer kan gi mening i tilværelsen. Men er det lykke?

Lykkeligere med høy utdanning?Studie med deltakere fra 132 land viser at tilfredshet med tilværelsen øker med mer penger. - Nordmenns verdisyn framover blir avgjørende for lykkenivået, mener professor Ottar Hellevik.

Eldre mer tilfredse

– Det som ser ut til å være viktigst, er god helse og nære forhold til andre mennesker, særlig familie, sier Hellevik.


– Lykke er alvorlig

– Lykke er alvorlig, og en langt viktigere målestokk på et lands velstand enn økonomi. Alle skal ha forutsetninger for å gjøre gode valg i livet sitt.


Kan man måle lykke?

Et av spørsmålene forskerne stilte var: «Hvor tilfreds er du med livet ditt i løpet av de siste 12 månedene»?
– Svaret du får er selvsagt subjektivt, men at noe er subjektivt, betyr ikke at det ikke kan måles, sier Angelsen.
Han viser til at i mye av forskningen brukes «subjektiv velvære» heller enn «lykke», så lykke er mer enn bare følelser. Egenrapportert lykke stemmer dessuten bra med hvordan andre oppfatter deg. 
Lykkefølelse er en flyktig størrelse. En ny matematisk formel kan spå når lykken kommer og går – når du deltar i et spill.
En matematisk formel kan spå om du snart vil bli lykkeligere. • CR er en sikker gevinst (Chosen Rewards). • EV er den forventede verdien på å spille (Expected Values) • RPE er forskjellen mellom den forventede og forutsett gevinsten. • t er forsøksnummer • w0 er en konstant • 0 ≤ γ ≤ en er en faktor som gir nyere opplevelser større verdi enn eldre.

Den nye lykkeformelen er basert på eksperimenter i klart avgrensede situasjoner, nemlig spill. Den virker derfor i lignende situasjoner.
– Du kan ikke sette virkelig lykke på en matematisk formel, sier Greve.
Han tror ikke formelen kan brukes til å gjøre oss lykkeligere. Man kunne forestille seg at det var mulig å skape positive forventninger for oss selv, slik at vi hele tiden er lykkelige. For eksempel ved å love seg selv en veldig god middag en gang i måneden.
– Gjør man det først til en vane, så vil det ikke virke. De første gangene bedrifter gir de ansatte en julegave, kan det skape en forventningens glede. Men når de har fått en gave i år etter år, har de ikke den samme gleden lenger. Da har de vent seg til det, sier Greve.Skap deg ein god dag <3
Klem frå FruANE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar